_ HỌC TIẾNG ANH

Lộ trình học


Bao gồm 6 cấp độ từ cơ bản tới nâng cao, được phân bổ khoa học theo các thang điểm tiêu chuẩn quốc tế.


Đối với học viên mất gốc Tiếng Anh, không cần kiểm tra. Các cấp độ còn lại học viên cần làm bài kiểm tra trình độ để xác định trước khi đăng ký.
_ BẢNG QUY ĐỔI

Cấp độ Yo Talk / TOEFL / TOEIC / IELTS / CEFR

Bạn có thể làm gì sau khi hoàn thành mỗi cấp độ?

_ TÌM HIỂU THÊM

Những thông tin khác

 

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu một khoá học tại Yo Talk?

Hãy đặt lịch hẹn đến trung tâm để kiểm tra trình độ, tham quan cơ sở vật chất và được hỗ trợ thêm thông tin trực tiếp nếu bạn cần.