Up to 20% off patio Shop now
Up to 60% off summer footwear See more
Up to 20% off patio Shop now
Up to 60% off summer footwear See more
_ HỌC TIẾNG ANH

Mô hình học


Yo Talk kết hợp những mô hình học tối ưu nhất: Group Class (5 học viên), Personal Tutor (1vs1), Workshop (10 học viên).


Mô hình học là một trong những yếu tố quyết định và ảnh hưởng lớn tới chất lượng và thời gian quá trình học tập, đặc biệt trong học Tiếng Anh.